’Aantal boerkadraagsters zeer beperkt’

Het aantal ‘boerkadraagsters’ in Nederland is zeer beperkt. Volgens Yassin Elkorfani van het Contactorgaan Moslims en Overheid gaat het om niet meer dan 350 vrouwen, zo zegt hij desgevraagd naar aanleiding van de kabinetsplannen voor een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding. Hij benadrukt dat er verschillende cijfers zijn en dat de kwestie niet wetenschappelijk is onderzocht.

Hij kijkt met gemengde gevoelens tegen de weer opgelaaide discussie aan of het dragen boerka’s en nikabs aan banden moet worden gelegd. Aan de ene kant vindt hij het belangrijk dat de vrijheid om ,,religieuze uitingen” te doen, bewaard blijft. Aan de andere kant kan hij begrijpen dat ,,op bepaalde plekken erop aangestuurd wordt” dat iedereen met open vizier aan de samenleving deelneemt en vrouwen de consequenties ervan ondergaan als hun gedrag met die opvattingen in botsing komt.

2015-05-22