Leger hielp groepen A’dam in kaart brengen

Militairen in burger zijn in Amsterdam-West de straat opgegaan om de politie te helpen meer te weten te komen over onder meer Turkse en Marokkaanse migrantengroepen. Dat is gebeurd om beter met de groepen in contact te komen, maar ook om ze te kunnen beïnvloeden.

Het project begon onder de naam PsyCops en liep verder onder de naam ‘Anders Kijken’. De term PsyCops is geïnspireerd door de psychologische operaties (PsyOps) die door het leger in oorlogsgebieden worden uitgevoerd om ,,hearts and minds” te winnen, zoals in Afghanistan. Het project is begonnen in Bos en Lommer in Amsterdam-West en is inmiddels in Amsterdam-Noord ingevoerd.

Onderzoeker Paul Mutsaers van Tilburg University heeft kritiek op het project. Hij was aangesteld bij de Politieacademie en heeft gedaan naar de omgang door de politie met migranten. ,,Een dergelijke infiltratie van de privélevens van Nederlandse burgers strookt niet met de waarden van een vrije en democratische samenleving”, aldus Mutsaers.

2015-06-12