Categories Nieuws Artikelen

Antisemitisme Turkse jongeren door Palestijns conflict

De negatieve houding van Turkse jongeren jegens joden heeft met name te maken met het “Israëlisch-Palestijns conflict”. Dat laat het Inspraak Orgaan Turken (IOT) weten. Dat het probleem hiermee te maken zou hebben  blijkt volgens het IOT met name uit de “quickscan” dat het IOT het afgelopen half jaar heeft gehouden om antisemitisme bespreekbaar te maken.  Daarvoor zijn door het IOT 27 bijeenkomsten  met de Turkse doelgroep georganiseerd. 

Het onderwerp antisemitisme onder Turkse jongeren is de afgelopen dagen het gesprek van de dag geworden nadat minister Asscher hier onderzoek naar heef laten doen door het Verwey-Jonker Instituut. Volgens dat onderzoek zouden 16 procent van de Turkse jongeren “niet een positieve houding” hebben jegens joden. Dat percentage is veel hoger als het gaat om joden in Israël.  Van de Turkse jongeren zou 45 procent geen positieve houding hebben jegens joden in Israël.

Dat zou komen door het Israëlisch-Palestijns conflict. “Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de aanwezigen kritisch staan tegenover de Israëlisch politiek jegens de Palestijnen” aldus het IOT.

16-06-2015 Demet TV