Spelling weer terug in eindexamen havo/vwo

Bij het centraal examen Nederlands zal volgend jaar op de havo en vwo ook weer getoetst worden op spelling. Dat laat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag weten op vragen van de SP.

,,Mijn conclusie is dat het niet meer toetsen op spelling een voor mij ongewenst effect is van de verandering van het onderdeel leesvaardigheid van het centraal examen Nederlands”, schrijft de bewindsman.

Het is volgens hem overigens niet zo dat spelling helemaal geen rol speelt op dit moment in de eindexamens. Als door als idiomatische of grammaticale oneffenheden een antwoord minder juist of zelfs fout wordt, kunnen er punten worden afgetrokken.

Jasper van Dijk van de SP wil weten op welke manier er weer getoetst gaat worden op spelling en schrijfvaardigheid. De Tweede Kamer praat woensdag over eindexamens in het voortgezet onderwijs. Dan gaat de SP’er vragen om een onderzoek om het het opstel weer terug te brengen in het eindexamen Nederlands.

MAANDAG 22 JUNI 2015