COA-directeur sleept commissie voor rechter

De in opspraak geraakte Nurten Albayrak spant een kort geding aan tegen de commissie die het werkklimaat en de bestuursstructuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onderzoekt. De op non-actief gestelde directeur vindt dat ze inzage moet krijgen in alle beschikbare informatie, bevestigt haar advocaat Anita Verbeek.

Albayrak werd op non-actief gesteld in september, nadat de NOS op basis van anonieme bronnen had bericht over misstanden bij het COA. ‘Zonnekoningin’ Albayrak zou een schrikbewind voeren en er zou een angstcultuur heersen. Ook zou ze hebben gelogen over de hoogte van haar salaris.

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in januari dat Albayrak vanaf 1 maart weer aan het werk mocht. Haar terugkeer werd echter na overleg tussen Albayrak en het COA uitgesteld in afwachting van de resultaten van de onderzoekscommissie die het handelen van Albayrak onderzoekt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door voormalig staatssecretaris van Justitie Michiel Scheltema (D66) en oud-topvrouw van De Nederlandsche Bank Jacqueline Rijsdijk. Albayrak krijgt de mogelijkheid te reageren op de uitkomsten van dit onderzoek.

Volgens haar advocaat Verbeek moet Albayrak om goed gebruik te kunnen maken van haar recht op wederhoor, weten hoe de commissie aan bepaalde informatie komt. Daarom wil Albayrak dat ze toegang krijgt tot alle onderzoeksmateriaal. De commissie zou echter weigeren Albayrak al het materiaal te overhandigen.

Het kort geding dient woensdag bij de rechtbank in Den Haag.

20 maart 2012, 11:19 
© novum