‘Schuldenvrij afstuderen steeds lastiger’

Het verdwijnen van de basisbeurs plaatst ouders voor een lastig dilemma: financieel extra bijspringen of de schulden van de studerende kroost laten oplopen? De kinderen schuldenvrij houden in het nieuwe systeem is voor veel gezinnen onhaalbaar, concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van eigen onderzoek.

,,Ouders willen hun kind graag schuldenvrij houden, maar dat is niet voor alle ouders haalbaar. Zeker niet als er meer studerende kinderen in het gezin zijn’’, aldus het voorlichtingsinstituut. Het Nibud adviseert ouders niet op een houtje te gaan bijten om de studie van hun kinderen te bekostigen. Zij kunnen beter kijken naar wat een realistisch bedrag is dat ze, eenmalig of maandelijks, kunnen missen. Om de studieschuld zo laag mogelijk te houden moeten ouders samen met het kind een studiebegroting maken.

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2015

Door ANP / Demet TV