Minister grijpt in bij reorganisatie politie

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) neemt maatregelen om de problemen bij de reorganisatie van de politie aan te pakken. Hij geeft de politie fors meer tijd en geld voor de reorganisatie, schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman constateert dat er te veel tegelijkertijd moest gebeuren. De benodigde kennis en kunde voor de reorganisatie is onvoldoende aanwezig. Het gat ,,in kwaliteit en kwantiteit in de opsporing” is nog niet gedicht, stelt hij ook over de recherche. ,,Al met al is de stapeling van ambities te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie.”

Hij is het eens met de toezichthouders op de politie en de Kamer dat er ,,meer realisme’’ nodig is bij het tempo van en de ambities voor het vormen van de Nationale Politie. ,,Dat de prestaties van het korps ondanks het bovenstaande op peil zijn gebleven, is te danken aan de inzet van de medewerkers die zich hier 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar voor inspannen”, is te lezen in de zogeheten herijkingsnota.

Basis

Allereerst krijgt de politie meer tijd om ,,de basis op orde te krijgen’’. Hiermee bedoelt Van der Steur dat de personele reorganisatie op orde wordt gebracht en de harmonisatie van de bedrijfsvoering bij de politie. ,,De noodzakelijke verbeteringen en veranderingen in de politieorganisatie zelf kunnen daardoor grotendeels pas starten na de vijf jaar die zijn uitgetrokken voor de vorming van de Nationale Politie, te weten in 2018’’, schrijft hij.

Een ander belangrijke maatregel is dat er meer aandacht komt voor het welzijn van de politiemensen. ,,Ook de kwaliteit van de opsporing vraagt serieuze versterking’’, benadrukt Van der Steur. ,,Dit is van dusdanig belang dat ik hiermee niet wil wachten tot na 2017.’’ Korpschef Gerard Bouman heeft de opdracht gekregen om voor de begrotingsbehandeling de contouren van een versterkingsprogramma voor opsporing te schetsen.

Het budget voor de reorganisatie is opgehoogd van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. De politie krijgt daar geen extra geld voor . ,,Deze eenmalige kosten zijn binnen de begroting van de politie verwerkt”.

MAANDAG 31 AUGUSTUS 2015

Door: ANP/Demet TV