Koopkracht Nederland blijft sterk achter

De Nederlandse economie is terug op het niveau van voor de crisis, maar voor de gemiddelde koopkracht van gezinnen geldt dat nog niet. Daarmee heeft de Nederlandse consument veel meer last van de economische terugval van de laatste jaren dan gemiddeld in landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De denktank voor ontwikkelde economieën zette de economische ontwikkeling sinds begin 2007 af tegen de ontwikkeling van de koopkracht en presenteerde de resultaten dinsdag. Het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking nam in de genoemde periode met gemiddeld 3,3 procent toe, het besteedbaar inkomen met 8,1 procent. In Nederland ging bij een gelijk gebleven bbp de koopkracht met gemiddeld 2,2 procent achteruit.

Dinsdag 15 september

Door: ANP/Demet TV