Turkse toezichthouder bekijkt Philips

De mededingingsautoriteiten in Turkije beginnen een onderzoek naar Philips. De toezichthouder heeft een klacht ontvangen dat Türk Philips Ticaret zijn dominantie op de markt misbruikt bij de verkoop van reserve-onderdelen voor medisch-diagnostische beeldschermapparatuur.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015

Door: ANP / Demet TV