Rekentoets in mbo enkele jaren uitgesteld

De omstreden rekentoets gaat pas in het schooljaar 2020-2021 meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer dinsdag is er in het mbo nog een ,,forse verbetering van het rekenonderwijs nodig”.

Leerlingen mogen niet de dupe worden van rekenonderwijs dat niet op orde is, aldus de bewindslieden. De resultaten van het afgelopen schooljaar in het mbo zijn ,,zorgwekkend”. Alleen in het mbo-3 bleek meer dan de helft van de leerlingen in staat een voldoende te halen voor de rekentoets. In mbo-2 haalde bijna een derde van de leerlingen niet meer dan een 3 of nog lager.

De oorzaken van het falen zijn divers, aldus het ministerie. Zo blijken te veel leerlingen naar het mbo te zijn doorgestroomd met een rekenachterstand. Ook vinden scholen moeilijk goede rekendocenten. Tenslotte blijkt een derde van de mbo-leerlingen geen rekenonderwijs te hebben gehad ter voorbereiding van het rekenexamen.

Verantwoord

In het voortgezet onderwijs gaat het resultaat van de rekentoets vanaf dit jaar wel meetellen. Hier laten de resultaten een stijgende lijn zien en is de invoering van de toets verantwoord, aldus Bussemaker en Dekker. Hier zou vorig jaar in totaal 1,9 procent van de leerlingen zijn gezakt door de rekentoets als die had meegeteld. De vangnetregeling voorkomt volgens hen dat de toets tot ,,grote aantallen extra gezakten leidt”.

Tegen de rekentoets was veel verzet vanuit het onderwijs en de oppositie in de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA ging na lang twijfelen akkoord.

06-10-2015

Door: ANP/Demet TV