Categories Nieuws Artikelen

‘Hoger jeugdloon heeft verstorende werking’

Waar een meerderheid van de Tweede Kamer voor een verhoging is van het minimumjeugdloon, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) juist voor de negatieve gevolgen ervan. Volgens het planbureau heeft een ,,substantieel” hoger minimumloon voor jongeren tot 23 jaar een ,,verstorende werking” op de arbeidsmarkt.

Daniël van Vuuren van het CPB benadrukte woensdag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer dat de werkloosheid onder jongeren in Nederland in vergelijking met andere rijkere landen laag ligt en dat dat mede komt door het jeugdminimumloon. Bij het afschaffen van dat jeugdloon zou de werkgelegenheid kunnen afnemen. Wel gaf Van Vuuren aan dat een beperkte verhoging van het minimumloon niet per definitie negatief hoeft uit te pakken.

Volgens het CPB geeft een laag loon een prikkel aan jongeren om een studie af te ronden, juist omdat de werkloosheid onder laagopgeleide jongeren drie tot vier maal zo hoog ligt in vergelijking met hoger opgeleiden. ,,Investeer in jeugd dan hoeven we deze discussie niet te voeren”, aldus Van Vuuren.

Gevolgen

Andere aanwezigen, onder wie wetenschappers en economen, drukten de aanwezige Kamerleden op het hart goed na te denken over de gevolgen van het gelijktrekken van het minimumjeugdloon met het reguliere wettelijk minimumloon. ,,Stel dat een verhoging van het loon banen kost. Zijn we bereid deze prijs te betalen?”, aldus spreker Frank Kalshoven van denktank De Argumentenfabriek. ,,We moeten elkaar niet voorhouden dat iedereen wint in deze discussie.”

Het gesprek is een voorbereiding op een Kamerdebat later dit jaar over het minimumjeugdloon.

14-10-2015

Door: ANP/Demet TV