Categories Nieuws Artikelen

Vestia-topman Staal verzweeg debacle intern

Voormalig directeur van Vestia Erik Staal heeft het financiële debacle bij de Haagse woningcorporatie lange tijd verzwegen voor de eigen raad van commissarissen. Dat bevestigen verschillende (oud-)commissarissen van de corporatie tegenover NRC Handelsblad.

De problemen van Vestia ontstonden doordat Staal de woningcorporatie via derivaten wilde verzekeren tegen een te hoge rente. Omdat de rente juist laag stond, moest Vestia extra onderpand storten bij de banken. Hiervoor moest een noodlening van ruim een miljard euro worden afgesloten.

De interne toezichthouders werden pas in november ingelicht over deze financiële problemen, zegt oud-commissaris Susan Baart in een interview in de krant van dinsdag. Dat is ruim twee maanden nadat de noodlening door Vestia werd aangevraagd. Toenmalig president-commissaris Siwart Kolthek en commissaris Nico Dijkhuizen bevestigen deze gang van zaken.

“Het kwam redelijk onverwachts”, zegt Kolthek tegen NRC. Volgens Baart is het feit dat de informatie zo laat binnenkwam een van de redenen dat de commissarissen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het financiële debacle. “Ik vind dat Staal ons eerder had moeten inlichten. Dat had de zaak een stuk overzichtelijker gemaakt”, vindt Baart.

Overigens waren het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen van Rotterdam en Den Haag wel op de hoogte van de problemen van Vestia, schrijft NRC. Zij stonden borg voor de noodlening.

27 maart 2012, 14:47 
©novum