Zonder Turkije vluchtelingenprobleem niet onder controle

Het is buitengewoon ‘onverstandig’ om Turkije nog altijd kandidaat voor de EU, op te geven. Zonder dat land kunnen ‘we het vluchtelingenprobleem nooit onder controle krijgen.” En de Europese samenwerking zou weleens kunnen stranden. Dat zegt Frans Timmermans die sinds een jaar de eerste voorzitter van de Europese Commissie is.

Timmermans is niet optimistisch over de toekomst van Europa. Hij is bang dat Europa uit elkaar kan vallen. “Dit is voor het eerst in mijn bewuste beleving dat ik denk: “het zou weleens echt kunnen stranden. Dat heb ik nooit eerder gehad. Er komen zoveel dingen samen die ons als samenleving in het hart raken, dat ik niet meer als ondenkbaar zie dat we weer de confrontatie zoeken in plaats van de samenwerking. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind om vast te houden aan verdragen, als basis om ervoor te zorgen dat we elkaar blijven verdragen,” aldus Timmermans.

Volgens Timmermans wordt Europa uit elkaar getrokken door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. Daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op.

10-11-2015 | Door: Demet TV