CBS: overal is meer respect

We voelen ons met meer respect behandeld dan zes jaar geleden. Zowel op straat, in het openbaar vervoer, door personeel in de winkels als door overheidsinstanties. Alleen respectloos gedrag in de privésfeer, dus door familie, partner of vrienden, is niet afgenomen ten opzichte van 2008.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers over 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een verklaring heeft het CBS hier niet direct voor. ,,Het is de ervaring en het gevoel van mensen. Een verklaring is daarom lastig te geven”, zegt een woordvoerder. Recent bleek ook dat de crimininaliteit is afgenomen. ,,Misschien wordt de samenleving gewoon een stukje vriendelijker.” Het is deze week de week van respect.

Een op de vijf Nederlanders ouder dan vijftien jaar gaf vorig jaar aan zich wel eens respectloos behandeld te voelen door onbekenden op straat. In 2008 was dat nog een op de vier. Het aantal mensen dat respectloos gedrag door personeel van winkels of bedrijven heeft ervaren, is tussen 2008 en 2014 het meest afgenomen, namelijk van 23 procent naar 16 procent. Zo’n een op de twintig mensen hebben respectloos gedrag in de privésfeer gemeld. Van de door het CBS onderzochte vormen van respectloze behandeling is dit de enige die niet is afgenomen.

Allochtonen

Jongeren hebben meer last van respectloos gedrag dan ouderen, maar dat heeft er mee te maken dat zij meer tijd ‘op straat’ doorbrengen. Niet-westerse allochtonen ervaren zowel op straat als in de privésfeer meer respectloos gedrag dan westerse allochtonen en autochtonen, ook als er rekening mee wordt gehouden dat zich onder de niet-westerse allochtonen relatief meer jongeren bevinden.

Homo’s en lesbiennes melden dat ze in openbare ruimtes duidelijk meer respectloos worden bejegend dan hetero’s.

12-11-2015 Foto | Door: ANP / Demet TV