Rotterdam wil wetsuitbereiding tegen verpaupering

Het gemeentebestuur van Rotterdam wil dat de wet wordt uitgebreid om verpaupering in achterstandswijken tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders wil onder meer harder kunnen optreden tegen huisjesmelkers die hun panden niet onderhouden of te veel mensen in een huis stoppen.

Verantwoordelijk wethouder Hamit Karakus (PvdA) pleit voor een vervolg op de zogenoemde Rotterdamwet die tijdelijke uitzonderingen op andere wetten mogelijk maakt. Die wet, waardoor onder meer kansarme bewoners zonder werk uit achterstandwijken kunnen worden geweerd, kwam in 2005 tot stand op initiatief van Rotterdam.

Het college doet in een brief aan de gemeenteraad negen voorstellen om de wet uit te breiden. Zo pleiten burgemeester en wethouders voor een voortvarende aanpak van malafide huiseigenaren. Ook kunnen buurtgenoten als het aan het college ligt straks worden gedwongen binnentuinen of voortuintjes te onderhouden.

Rotterdam heeft haast met het verbeteren van achterstandswijken en wil geen tijdrovende wetgevingstrajecten. Volgens Karakus is de kans groot dat minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA), die binnenkort wordt ingelicht over het Rotterdamse voorstel, het gemeentebestuur tegemoetkomt.

06 april 2012, 10:55
©novum