AIVD zoekt 250 nieuwe medewerkers

De Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD zoekt de komende jaren zo’n 250 nieuwe krachten, bovenop de tweehonderd nieuwe werknemers die het afgelopen jaar al geworven zijn. 

In 2012 was er een grote bezuiniging bij de AIVD, waardoor er de daaropvolgende jaren ook operationeel personeel vertrok. De Rekenkamer zei hierover in mei dat daarbij waardevolle kennis en ervaring verloren zijn gegaan en dat de gevolgen daarvan nog jaren voelbaar zouden zijn. Inmiddels heeft de AIVD er extra geld bijgekregen om mensen te werven.

Vooral ICT’ers zijn nodig, maar ook onderzoekers inlichtingen, analisten en vertalers, in talen als Arabisch, Berbers, Farsi, Koerdisch en Russisch. Die worden ingezet om mediaberichten en getapte gesprekken of internetdata te vertalen en te interpreteren.

Gespecialiseerde ICT’ers

Qua ICT’ers is de AIVD op zoek naar mensen die allround goed zijn, maar ook naar gespecialiseerde ICT’ers die bijvoorbeeld veel weten over de nieuwste databaseoplossingen, datamining- of artificial intelligence-technologieën. 

Sowieso worden nieuwe AIVD’ers na een uitgebreide selectie- en screeningsprocedure, eerst intern opgeleid. Die opleiding gaat niet alleen over het werk op de afdeling waar de nieuwe werknemer terecht komt, maar ook over het juridische kader waarbinnen de AIVD werkt. Daarbij is de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten leidend.

Hier vind je de vacatures bij de AIVD.

28-12-2015 © ANP / Demet TV