Eisen afkopen Turkse dienstplicht soepeler

De nieuwe wet die het mogelijk moet maken dat Turken die buiten Turkije wonen hun dienstplicht voor duizend euro kunnen afkopen is zojuist aangenomen in de commissie financiën in het Turkse parlement. Daarmee is het voorgoed als zeker binnenkort mogelijk om de dienstplicht voor duizend euro af te kopen.

Daarnaast zijn ook de voorwaarden voor het afkopen van de dienstplicht versoepeld. Eerder werd aangenomen dat een van de eisen zou zijn dat de dienstplichtige minimaal 15 jaar in het buitenland had moeten wonen om de dienstplicht te kunnen afkopen. Het termijn van 15 jaar is teruggebracht naar drie jaar. Ook komen mensen die ouder zijn dan 38 jaar in aanmerking voor de regeling om de dienstplicht voor duizend euro af te kopen. 

De meest actuele eisen die nu gesteld worden zijn:

–          De dienstplichtige moet een verblijfsvergunning in het buitenland hebben of in het buitenland een tweede nationaliteit hebben aangenomen

–          De dienstplichtige moet minimaal 3 jaar in het buitenland hebben gewoond.

–          De dienstplichtige moet op het moment van de aanvraag in het buitenland woonachtig zijn

 

Mensen die al een termijnbedrag hebben betaald 

De wetswijziging zal ook gelden voor Turken die inmiddels al een of meerdere termijnbedragen hebben betaald. Zij zullen echter het teveel betaalde bedrag niet terug krijgen. (Voorbeeld: Als u inmiddels 1.500 euro heeft betaald, hoeft u niet nog meer te betalen. Maar u krijgt het teveel betaalde bedrag van 500 euro niet terug)

Het afkoopbedrag van de Turkse dienstplicht was voorheen 6 duizend euro. Echter veel Turken in het buitenland konden dat hoge afkoopsom niet betalen, waardoor de Turkse regering met maatregelen is gekomen. 

01-06-2016 Demet TV