Eerste schooldag kinderen azc’s

Voor 565 vluchtelingenkinderen uit de noodopvanglocatie Heumensoord begint maandag de school. In Nijmegen is een voormalig schoolgebouw voor ze ingericht. Er wordt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs gegeven. Het gaat vooral om kinderen uit Syrië en Eritrea. Ook in Weert beleven honderden asielzoekerskinderen maandag hun eerste schooldag in Nederland.

De leerlingen uit Heumensoord worden met de bus naar school gebracht en weer opgehaald. Op deze eerste ochtend worden ze welkom geheten door de onderwijswethouders van de gemeenten Nijmegen en Heumen, die alle kinderen een klein cadeautje geven.

In het Weertse opvangcentrum in de voormalige Van Horne Kazerne gaan maandag 246 leerlingen naar school. Het gaat om 150 leerlingen in het primaire onderwijs en 96 in het voortgezet onderwijs. In ruim 80 procent van de gevallen gaat het om Syrische kinderen. Net als in Nijmegen krijgen alle scholieren in hetzelfde gebouw les.

11-01-2016 © ANP / Demet TV