‘Vluchtelingen terugsturen naar Turkije’

Premier Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom willen samen met een kopgroep van EU-landen een doorbraak forceren in de vluchtelingencrisis. In een interview met de Volkskrant donderdag doet de sociaaldemocraat het ‘plan-Samsom’ uit de doeken.

Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, per kerende veerboot worden teruggestuurd. ,,Maar Turkije accepteert ze alleen als tegelijk grote aantallen erkende vluchtelingen uit Turkije naar Europa mogen komen”, aldus Samsom. In ruil daarvoor moet een legale asielroute voor 150 tot 250 duizend vluchtelingen per jaar in het leven worden geroepen. ,,Als wij met Turkije afspraken maken over een legale route, is die voor gezinnen uit Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië.”

De samenwerking met andere Europese landen gebeurt op vrijwillige basis. Samsom: ,,Met een aantal landen heb ik intensief contact. Dat zijn Duitsland, Oostenrijk en Zweden, allemaal landen die net als Nederland nu al met grote aantallen vluchtelingen zitten. In het allerslechtste geval doen alleen deze landen plus nog een paar als Frankrijk, Spanje en Portugal mee. Uitgaande van de 250 duizend legale vluchtelingen zal Nederland er dan twintig à dertig duizend moeten opnemen. Dat is aanzienlijk minder dan de 58 duizend die afgelopen jaar kwamen.” De PvdA-leider hoopt dat grote landen als Italië en Groot-Brittannië zich ook bij de groep aansluiten.

Zo snel mogelijk aangepast

Volgens Samsom moeten we ,,naar een systeem toe waarin de overtocht van vluchtelingen zinloos wordt. Zolang de overtocht kansen biedt, zijn mensen kennelijk bereid hun kinderen te verliezen onderweg.” Na zijn werkbezoek aan Turkije in december zag de sociaaldemocraat in dat het asielbeleid in Nederland en Europa zo snel mogelijk aangepast moet worden en op de rails moet staan. De opvang van vluchtelingen en het behoud van de welvaartsstaat zijn principiële kwesties.

De PvdA-leider acht ,,de kans reëel” dat de ommezwaai in het Europese asielbeleid vanaf maart of april wordt ingezet. Het plan wordt met EU-geld gefinancierd.

Lees ook: Vluchtelingenplan roept vragen op

28-01-2016 © ANP / Demet TV