Inspraakorgaan Turken: Taaleis bijstand is discriminatie

Het Inspraakorgaan Turken (IOT) vindt de taaleis die vanaf 1 januari 2016 geldig is voor mensen met een uitkering discriminerend. Dat laat het IOT zojuist aan Demet TV weten.

IOT: “De wetswijziging (WWB) die vorig jaar is aangenomen eist van mensen met een uitkering dat zij de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Mensen die de taal niet voldoende beheersen zullen aanvankelijk 20 procent worden gekort. Daarna kan de uitkering helemaal worden stop gezet. Volgens de nieuwe wet moeten mensen of een inburgeringsdiploma hebben of in Nederland minimaal 8 jaar onderwijs hebben gevolgd.”

Voor deze mensen is het nog wel mogelijk om alsnog Nederlands te leren om zo te voorkomen dat zij worden gekort op hun uitkering. Wel moeten zij de kosten hiervan zelf betalen. “De wet is ook geldig voor Nederlanders die analfabeet of laag opgeleid zijn. Maar de kosten voor bijscholing van deze mensen worden door de gemeenten vergoed. Daarom hebben wij deze wet aangekaart bij de Europese Commissie.”

Het Inspraakorgaan Turken wacht de uitkomst van hun klacht nog af. Wel roepen zij mensen die gekort worden op om contact met het IOT op te nemen. 

15-02-2016 © Demet TV

 

Lees hieronder in het Turks: 

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren asgari geçim yardım ödeneği (bijstand) için başvuranlarda, Hollandaca bilme koşulu aranıyor. Halen geçim yardım ödeneği alanlar için ise bu zorunluluk, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Geçen yıl İş ve Geçim Yasasında (WWB) yapılan değişikliğe göre, yeterli Hollandaca bilmeyenlerin ödenekleri aşamalı olarak önce yüzde 20 düşürülecek, daha sonra ise tamamen durdurulabilecek. Yasa, asgari geçim yardım ödeneği alacakların uyum diploması veya Hollanda’dan başka bir okul diploması olmasını zorunlu kılıyor. Hollanda’da 8 yıl bir okulda eğitim alanlar ise bu zorunluluktan muaf tutuluyorlar.  Hollanda’da zorunlu temel eğitim nedeniyle, yasadan sadece yabancılar etkilenecek.

Dil düzeyi yeterli olmayan göçmenler,  parasını kendileri karşılamak üzere, Hollandaca dil kursuna giderek, ödeneklerinde kesinti yapılmasını önleyebilecekler. Dil koşulu, okuma yazması olmayan veya düşük eğitimli yerli Hollandalılar için de geçerli. Ancak, onların eğitim masrafları belediye tarafından karşılanıyor.

Bu nedenle Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, bu yasanın ayrımcı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl yasa değikliğinin İkinci Mecliste kabul edilmesinden hemen sonra, Avrupa Komisyonuna şikayet başvurusunda bulunduk. Başvuru süreci devam ediyor ve  uygulamadan olumsuz etkilenenlerin, zararlarını geri almaları mümkün olabilir.

 

Mağdurlar IOT’ye başvurabilirler!

Bu uygulamadan olumsuz etkilenen mağdurları IOT’ye başvurmaya davet ediyoruz. Uzmanlarla birlikte kişilerin durumlarını inceleyerek, hukuku girişimlere gerek olup olmadığını değerlendireceğiz.

Yabancıların Hollandaca öğrenmeleri elbette iyi olur. Ancak, asgari geçim yardım ödeneği ile geçinmek zorunda kalanlar arasında, yerli yabancı ayrımı yapılmasına karşı çıkıyoruz. Gerekli durumlarda Hollandaca dil kursu takip edilmesine ‘Evet’ diyoruz, bunu yaparken, kişilerin durumuna göre değerlendirme yapılması ve gerekli durumlarda kurs parasının Sosyal Hizmetler (Sociale Dienst) Dairesi tarafından karşılanmasını istiyoruz.

Emre Ünver

IOT Başkanı