Nederlanderschap kwijt na terrorismetraining

Het Nederlanderschap kan voortaan in meer situaties worden ingetrokken. Nu kan dat al na een veroordeling voor terroristische misdrijven maar voortaan ook bij mensen die zijn gestraft voor het geven of volgen van een terroristische training.

Een meerderheid in de Eerste Kamer omarmde dinsdagavond een wetsvoorstel hiertoe van justitieminister Ard van der Steur.

Het staatsburgerschap kan alleen worden afgenomen als mensen ook nog een andere nationaliteit hebben. Anders zou dat tot staatloosheid leiden en dat mag niet volgens internationale verdragen.

De minister is degene die besluit om het Nederlanderschap in te nemen. Hij kan dat pas doen als de veroordeling definitief is. De betrokkene kan deze beslissing nog aanvechten bij de rechter.

In de Senaat waren vooral SP en GroenLinks tegen. De partijen vinden de maatregel niet proportioneel en niet effectief. Bovendien leidt het in hun ogen tot een ongelijke behandeling tussen mensen die één of twee nationaliteiten hebben.

De Eerste Kamer stemt op 1 maart over het voorstel.

17-02-2016 © ANP / Demet TV