Pechtold: politiek heeft te veel oplossingen

Politici moeten de tegenstellingen in het vluchtelingendebat laten varen en zoeken naar het gemeenschappelijke. Dat zegt Alexander Pechtold van D66 in een zelfgeschreven artikel in nrc.next, vooruitlopend op zijn voorstel om te komen tot een ‘Nationaal Actieplan Vluchtelingen’ dinsdagavond.

,,Alleen die houding kan ons verder brengen. Maar precies die houding mis ik in politiek Den Haag. En dat reken ik ook mezelf aan”, aldus Pechtold.

,,Een veelgehoord verwijt is: de politiek heeft de oplossing niet. Ik zou willen zeggen: de politiek heeft te veel oplossingen. Aan ideeën geen gebrek. Wat we nu nodig hebben, is politieke wil. De bereidheid het goede te zien in ideeën van de ander. De moed om het eigen gelijk te laten varen”, aldus Pechtold.

Nationaal Actieplan Vluchtelingen

,,Wees bereid het gemeenschappelijke te zien en het Nationaal Actieplan Vluchtelingen is geboren. Opvang in de regio is nooit louter een VVD-hobby geweest. Op strenge bewaking van Europese buitengrenzen zit geen CDA-patent. En vluchtelingen snel Nederlands leren en aan werk helpen is geen exclusief D66-punt.”

In zijn Nationaal Actieplan staat dat vluchtelingen ,,vanaf dag één onze taal en onze waarden leren” en dat belemmeringen voor het vinden van werk moeten worden weggenomen. Er moeten goede afspraken komen met Turkije, maar ook met landen als Marokko en Albanië, over snelle terugkeer van niet-oorlogsvluchtelingen. ,,Verhoog voor een snellere selectie de IND-capaciteit.”

Betere opvang in de regio is nodig, inclusief financiële steun. Het gaat hier niet alleen over Turkije, maar ook over Libanon, Jordanië en Griekenland, aldus Pechtold. En ook noodzakelijk is ,,een strenge grensbewaking met Europese partners aan onze buitengrenzen.”

15-03-2016 © ANP / Demet TV