VIDEO: Na ruzie een minuut stilte voor Ankara

Dit gebeurde er vandaag in de Tweede Kamer. Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu vraagt aan het begin van de vergadering om een minuut stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag in  Ankara. Zie hieronder.

 

Nadat blijkt dat verschillende fracties geen minuut stilte willen, besluit Kuzu een minuut van zijn spreektijd te gebruiken voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Ankara. En daarmee wordt tot ergernis van de overige fracties toch een minuut stilte gehouden. Zie video hieronder. 

 

De gebeurtenissen in de Tweede Kamer krijgen inmiddels landelijk aandacht. Dit schrijft de NOS: 

De Tweede Kamer heeft een verzoek van het Kamerlid Kuzu afgewezen om een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de bomaanslag zondag in Ankara. Bij die aanslag kwamen 37 mensen om het leven. 

De Kamer debatteert vandaag over de Europese vluchtelingentop van later deze week. Vlak daarvoor benadrukte Kuzu (groep Kuzu/Öztürk) dat het debat gaat over de afspraken tussen de EU en Turkije. “Ankara was het toneel van terrorisme en ter nagedachtenis van de slachtoffers vraag ik u een minuut stilte te houden.” 

Ongemak 

 

Het voorstel leidde tot ongemak bij anderen. Kamervoorzitter Arib zei dat dit soort verzoeken niet op zo’n moment moet worden gedaan. “Als u mij dit van tevoren had gemeld, had ik u erover kunnen informeren hoe we daar mee omgaan.”

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei dat dit soort dingen op een ordentelijke manier moet worden besproken. Hij sprak van een “politiek vluggertje”. Volgens hem is het voorstel van Kuzu juist een minachting van de slachtoffers.

CDA-leider Buma zei dat Kuzu de Kamerleden met zijn verzoek in een ongemakkelijke positie brengt. “Dat moet hij zich realiseren; in een buitengewoon ernstige situatie doet hij dit.” D66-woordvoerder Verhoeven zei dat hij geen bezwaar heeft tegen een minuut stilte, maar volgens hem leidt het verzoek van Kuzu tot een selectieve manier van omgaan met vreselijke gebeurtenissen in de wereld.

Aankondigen

Het is de gewoonte dit soort verzoeken vooraf te bespreken met de Kamervoorzitter. De andere fracties kunnen er dan over meebeslissen en de Tweede Kamer kan de herdenking aankondigen, bijvoorbeeld aan nabestaanden en andere belanghebbenden.

Kamerlid Kuzu gebruikte zijn spreektijd in het debat over vluchtelingen voor een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag zondagavond in de Turkse hoofdstad Ankara.