Minister: pesten op werk verder terugdringen

Het is nodig om pesten op het werk verder terug te dringen. Maar het is de vraag of pesten als zelfstandig delict strafbaar moet worden gesteld. Dat zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) donderdag in de Tweede Kamer.

Hij reageerde op vragen of pesten in het wetboek van strafrecht kan worden opgenomen. Volgens Asscher kunnen de ernstige vormen van pesten al worden aangepakt.

De minister zet vooral in op het voorkomen van pesten op de werkvloer. ,,Het belangrijkst is een goed en veilig klimaat op het werk om te verhinderen dat het zo ver komt.”

Asscher gaat hierover opnieuw in gesprek met werkgevers en bonden. Daarbij zal ook worden gekeken naar nut en noodzaak van het strafbaar stellen van pesten als strafbaar delict.

Naar schatting een half miljoen Nederlanders wordt op de werkvloer gepest. Vorig jaar was er een landelijke campagne tegen pesten.

17-03-2016 © ANP