TPD bezoekt nieuwe Consul-Generaal

Het Turks Platform Den Haag (TPD) heeft een bezoek gebracht aan de Turkse Consul-Generaal Sadin Ayyıldız. Turks Platform Den Haag  is een koepelorganisatie die 23 Turkse zelforganisaties vertegenwoordigt.

Tijdens het bezoek aan de Turkse Consul-Generaal is overlegd over de problemen van Turkse Nederlanders in Den Haag. Onderwerpen als onderwijs in eigen taal en het behoud van de moedertaal zijn ter sprake geweest, aldus voorzitter Bektaş Şahin van het Turks Platform Den Haag. Verder heeft Şahin het belang van gezamenlijk optrekken van Turkse zelforganisaties onderstreept.

Sadin Ayyıldız is de nieuwe Turkse Consul-Generaal in Nederland. Hij vervangt oud-Consul-Generaal Togan Oral.

23-03-2016  Demet TV