VluchtelingenWerk: geen massale aparte opvang

Het is goed om asielzoekers die het om bepaalde redenen moeilijk hebben, apart op te vangen, maar dat moet niet in grote groepen gebeuren. Beter is het om de voorzieningen zó te maken dat dat soort maatregelen niet nodig zijn. Dat vindt VluchtelingenWerk.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) stelde dinsdag tijdelijk aparte opvang van kwetsbare asielzoekers voor. Het moet wel maatwerk zijn, benadrukt hij. En daar is VluchtelingenWerk het mee eens. Het heeft volgens een woordvoerster geen zin om mensen met veel problemen bij elkaar te zetten, want dat leidt alleen maar tot wrijving. ,,Als er in de opvang wordt gezorgd voor rust, privacy en duidelijkheid, is dat al een goede basis. Waar nodig in individuele gevallen kun je iemand wel tijdelijk een veilige aparte plek bieden, maar dat moet inderdaad maatwerk zijn.”

Een aparte opvang voor bepaalde categorieën is niet nodig, aldus Dijkhoff. Hiervan zou een verkeerd signaal uitgaan, vindt de bewindsman. Dat past niet bij de manier ,,waarop wij in Nederland samenleven”.

31-03-2016 © ANP / Demet TV