‘Importimam moet verblijfsvergunning krijgen’

Godsdienstleraren, imams en andere geestelijken in Nederland horen niet onder een regeling voor tijdelijke inwoners van Nederland te vallen en moeten dus een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dat stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een door de Raad van State gevraagd advies.

Bij de Raad van State loopt een zaak die is aangespannen door Mangat Singh uit India. Hij had een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen om als godsdienstleraar en voorganger in Nederland te kunnen werken. Die is meerdere keren verlengd.

Na vijf jaar en acht maanden diende Singh een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in. Wie vijf jaar aan een stuk in een EU-land woont met een geldige verblijfsvergunning, kan daar namelijk aanspraak op maken.

De aanvraag werd echter afgewezen omdat iemand met een beperkte verblijfsvergunning geen aanspraak zou kunnen maken op een permanente verblijfstitel. Het idee hierachter is dat iemand met een tijdelijke vergunning slechts sporadisch in Nederland is en dus niet voortdurend, wat nodig is om een permanente verblijfsvergunning te krijgen.

En daar wringt de schoen volgens het hof. “De tijdelijke vergunning is eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld diplomaten en studenten die hier inderdaad slechts tijdelijk zijn. Bij godsdienstleraren wordt hij echter steeds verlengd en kun je spreken van een voortdurend verblijf”, legt een woordvoerder uit.

In het advies verwijst advocaat-generaal Yves Bot ook naar een brief van toenmalig VVD-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. Daarin schrijft zij al dat veel godsdienstleraren en voorgangers die via de tijdelijke vergunningen in Nederland verblijven het land niet verlaten en dat er in de praktijk sprake is van langdurig verblijf. Daarom wordt al sinds 2002 van hen verwacht dat zij Nederlands leren en inburgeren.

Nu kan dus niet opeens worden gesteld dat ze tijdelijk in Nederland verblijven, stelt het hof. Het advies dwingt de Raad van State tot niets, maar het is wel waarschijnlijk dat die het advies overneemt.

15 mei 2012, 12:29
©novum