Aanpak taalachterstand verwart ouders

Ouders van kinderen met taalachterstand worden vaak in verwarring gebracht door de tegengestelde adviezen die ze krijgen over het probleem. Instellingen moeten een gezamenlijke kijk op de kwestie ontwikkelen om verwarring te voorkomen, meldt het Integraal Toezicht Jeugdzorg (ITJ) dinsdag.

De toezichthouder onderzocht in Halderberge, Roosendaal, Tilburg en Zaanstad hoe instellingen samenwerken om taalachterstanden te signaleren en aan te pakken. De consultatiebureaus, peuterspeelzalen en basisscholen werken te individueel en wisselen niet altijd informatie over de kinderen uit aan elkaar. Daardoor krijgen kinderen niet altijd de optimale behandeling

In Nederland begint ruim een kwart van alle kinderen met een taalachterstand aan school. Die tweehonderdduizend peuters en kleuters lopen die achterstand niet of nauwelijks in, waardoor ze vaak een leesachterstand en gedragsproblemen ontwikkelen.

15 mei 2012, 09:36
©novum