IOT bezorgd over geweld tegen Turken

Middels
bijgaande brief aan de Staatssecretaris van Justitie verzoekt het IOT om een
gesprek van de Turkse federaties met de staatssecretaris over de gewelddaden
tegen Turken in Europa. De brief vormt een reactie op een eerder schrijven naar
aanleiding van de dood van
İlhan Gürz.