Koopstromenonderzoek Randstad bevestigt trend: consument besteedt steeds minder in winkels

De consument koopt steeds
meer via internet en steeds minder in winkels. Een belangrijke reden waarom de
winkelleegstand in de Randstad sterk toeneemt. Het functioneren van veel
binnensteden en dorpscentra staat sterk onder druk. Dat zijn de belangrijkste
uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011. De cijfers bevestigen de
zorg van de Kamers van Koophandel over de ontwikkeling van de detailhandel. Zij
roepen betrokken overheden op tot meer regie op de winkelplanning.

Het koopstromenonderzoek
Randstad wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, mede in opdracht van de Kamers
van Koophandel in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en een gedeelte
van Flevoland. Een kleine 70.000 consumenten is ondervraagd over hun
koopgedrag. De uitkomsten van de editie van 2011 die vandaag is verschenen,
geven geen rooskleurig beeld. De leegstand neemt toe en het functioneren van
veel winkelgebieden staat sterk onder druk.

Het totale winkeloppervlak
in de Randstad is in de afgelopen 7 jaar met 1,2 miljoen m² gegroeid tot ruim
11,9 miljoen m². Een groei van 12%. In het totale onderzoeksgebied is, verdeeld
over 4.930 winkels, ongeveer 870.000 m² aan leegstaand winkelvloeroppervlak te
vinden. Dat is zon 9% meer dan in 2004. De vloerproductiviteit is in de
dagelijkse sector gestegen en in de niet-dagelijkse sector gedaald. Overaanbod
en internet zijn de belangrijkste verklaring voor de laatste daling. Internet
is als aankoopkanaal spectaculair gegroeid, zeker in de niet-dagelijkse sector
(met een factor 14 in vergelijking met 2004). Het beeld kan overigens per regio
verschillen.

De cijfers bevestigen de
signalen die de Kamers van Koophandel uit hun dagelijkse contacten met
individuele winkeliers en winkeliersverenigingen krijgen. Het onderzoek maakt
duidelijk dat er iets moet gebeuren. De Kamers zijn van mening dat de oplossing
ligt in het verbeteren van de kwaliteit van winkelgebieden door:

1.      
 Meer regie te voeren op de winkelplanning

2.      
 Het beleid te richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit (minder, maar
wel betere winkels)

3.      
 Nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen: overheden,
ondernemers,

          
brancheorganisaties en vastgoedeigenaren

4.      
 Ondernemers bewust te maken van kansen die er zijn (inspelen op de
veranderde

          
consumentenvoorkeuren)

Over de sterkere nadruk op
kwaliteit in plaats van kwantiteit en de nauwere samenwerking gaan de
gezamenlijke Kamers van Koophandel in de Randstad in gesprek met alle betrokken
partijen. Daarnaast gaan de Kamers zelf in 2012 een voorlichtingsprogramma
aanbieden over innovatie in de detailhandel. Dit is een voorlichtingstraject
voor individuele ondernemers en bestuurders van winkeliersverenigingen die niet
willen toekijken hoe hun sector verandert, maar het als een kans zien en ermee
aan de slag gaan.