Ook HTIB mengt zich in discussie oproep Turks consulaat

Het HTIB mengt zich in de discussie (meer info) rondom de oproep van het Turkse consulaat in Rotterdam. Het Turkse consulaat heeft vanmorgen verschillende Turkse zelforganisaties in een e-mail gevraagd om melding te maken van “haatdragende” uitingen richting Turkije.

Zie hieronder de een-op-een reactie van het HTIB.

*************

Voetstappen van verklikken en onderdrukking ..

Mensen die hadden gedacht dat het fascisme, waaronder de mensheid zwaar heeft geleden en dat de dood van miljoenen en het leed van nog eens miljoenen op zijn geweten heeft, voorgoed uit het leven van de mensheid verdwenen was en nooit meer terug zou keren, zullen nog eens bedrogen uitkomen. Want een e-mail van het Consulaat-generaal te Rotterdam van Republiek Turkije doet ons denken aan de voetstappen van het fascisme in Turkije.

Wat vraag men in dit slecht geschreven e-mail?

Aan de bevoegde persoon,

 

Wij verzoeken met klem de namen en geschreven uitingen van personen die zich van laatdunkende, kleinerende, haatdragende en lasterlijke uitingen hebben bediend jegens de Turkse president, Turkije en de Turkse samenleving in het algemeen, welke de leden en verwanten van uw non-gouvernementele organisaties of medeburgers uit uw omgeving via hun sociale media-adressen (zoals Twitter of Facebook) of het officiële adres en e-mailadressen van uw non-gouvernementele organisatie hebben bereikt, vast te stellen en uiterlijk morgen, donderdag 21 april 2016, voor het einde van de werkdag, per e-mail naar het Consulaat-generaal in Rotterdam te sturen.
E-mailadres: info.cgrotterdam@mfa.gov.tr

Hoogachtend,

Republiek Turkije, Consulaat-generaal te Rotterdam

Weet u wat dit betekent?

Dit betekent dat nu iedereen iedereen kan verklikken. Want zich laatdunkend, kleinerend, haatdragend en lasterlijk uitlaten zijn zeer ‘rekbare’ begrippen en iedereen kan een eigen draai geven aan deze uitdrukkingen.

Als u bijvoorbeeld ‘Erdogan gedraagt zich als een dictator’, ‘Erdogan leeft als een Sultan’, ‘Hij is zeer autoritair’, ‘Hij respecteert de democratie niet’, ‘Hij houdt zich niet aan de grondwet of de wetten’, ‘Zijn familie en omgeving laten zich in met duistere praktijken’ zegt, heeft u een ernstig probleem omdat u zich laatdunkend, kleinerend, haatdragend of lasterlijk heet uitgelaten. Dit soort rekbare uitingen en beschuldigingen horen niet thuis in een demoactie of een rechtsstaat; ze horen thuis bij een fascistisch systeem. Men moet snel tot inkeer komen.

Daarnaast is het schandelijk dat het consulaat burgers meesleurt in een sfeer van elkaar verklikken, aangeven, haten en verafschuwen. Bovendien is dit een openlijke overtreding van de diplomatieke regels in een vreemd land. Wij veroordelen dan ook ten zeerste deze ongelukkige verklaring van het Consulaat-generaal.

Wij zullen het niet alleen bij een veroordeling door onze vereniging laten. Wij roepen alle Turken in Nederland op om naar het bovengenoemde e-mailadres protest e-mails te sturen en een halt toe te roepen aan deze antidemocratische actie.

Ook zullen van iedereen vragen dit bekend te maken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, de Tweede kamer, politieke partijen en de media en passende acties te ondernemen.

Laat dit duidelijk zijn. Iedereen die, gebruikmakend van de mogelijkheden van de staat, zijn eigen antidemocratische wil denkt op te leggen vergist zich deerlijk.

Mensen die opkwamen voor democratie, vrijheden, het volk en onderdrukten hebben altijd gezegevierd en zullen altijd zegevieren.

Dit hebben wij de sympathisanten van het onderdrukking  altijd laten zien en zullen dit blijven doen.

Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)