Vluchtelingenwerk redelijk tevreden

Vluchtelingenwerk Nederland is redelijk tevreden over het nieuwe akkoord tussen kabinet en gemeenten over de integratie van asielzoekers die mogen blijven. ,,De reële kosten van de gemeenten worden hiermee gedekt. Dat is goed”, aldus Martijn van der Linden van de organisatie.

Met het akkoord wordt volgens hem ,,het beste gemaakt van de slechte situatie in de asielzoekerscentra” door een begin te maken met de integratie. Wel vindt Van der Linden het een gemis dat de opvang en huisvesting niet is aangestipt in het akkoord. Er zitten nog 16.000 mensen in asielzoekerscentra die op huisvesting in gemeenten wachten.

Het kabinet maakt voor de integratie van de asielzoekers die hier mogen blijven ruim een half miljard extra geld vrij. Het is bedoeld voor onder meer extra scholing en het sneller aan werk helpen van deze zogenoemde statushouders.

29-04-2016 © ANP / Demet TV