Ozturk: Media pleegt karaktermoord

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van de Groep Kuzu/Öztürk (beweging DENK) zegt een onderzoek naar hem toe te juichen. Hij zegt dat woensdagmiddag in een reactie op het nieuws dat een stichting een onderzoek heeft geopend. Verder zegt hij dat de media karaktermoord probeert te plegen.

Het gaat om de Limburgse zorginstelling Daelzicht, die een onderzoek is gestart naar een transactie met Öztürk uit 2011. De politicus kwam in beeld na vragen van NRC. De zorginstelling heeft in 2011 een voormalig zorgcomplex aan een bedrijf van Öztürk verkocht. Dit is volgens de krant tegen een opmerkelijk lage prijs gebeurd.

Lees hieronder de persverklaring van Ozturk.

***

Rotterdam – Met drie paginagrote artikelen van journalist Joep Dohmen over DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk berichtte de NRC vandaag. Wat opvalt, is de suggestieve, beschuldigende en slecht onderbouwde opzet van de artikelen en in het bijzonder de koppen. Het geheel doet denken aan een artikel van april jl., waarin met ruim 2000 woorden verwijten over excessief declareren en vriendjespolitiek aan de Hogeschool Utrecht werden beschreven. Vandaag bleek in een piepklein NRC-artikel (van nog niet eens 150 woorden) ergens achteraan de krant, dat de NRC er volledig naast zat. Deze zaak en de artikelen die gewijd zijn aan de heer Öztürk zijn helaas exemplarisch voor de dubieuze werkwijze van ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen. Eerst wordt er een poging tot karaktermoord gepleegd met paginagrote artikelen, waarna een onderzoek of bericht dat de onschuld van iets of iemand bewijst slechts een klein artikel op een achterafpagina verkrijgt. Maar dan is de schade door de suggestieve berichtgeving al aangericht. Het beeld lijkt voor ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen dus zwaarder te wegen dan de waarheid. Kamerlid Öztürk zou graag zien dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de schadelijke gevolgen die dit soort praktijken voor personen hebben. 

In de berichtgeving van vandaag wordt onterecht de beschadigende suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van een integriteitsonderzoek naar de heer Öztürk. De integriteit van de heer Öztürk staat echter niet ter discussie. In werkelijkheid doet de Stichting Daelzicht binnen haar organisatie een integriteitsonderzoek en beraadt zorginstelling Reinaerde zich op hetzelfde. DENK-Kamerlid Öztürk juicht het doen van een dergelijk onderzoek toe. Öztürk:  “Ik sta voor openheid en ben bereid om met volledige inzet mee te werken aan alle vormen van onafhankelijk onderzoek. Ik roep Reinaerde via deze weg dan ook op om ook een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Want dat is de wijze waarop op een objectieve manier, niet door sensatiejournalistiek, zal blijken dat mijn handelswijze áltijd zuiver is. Ik weiger verantwoording af te leggen aan journalisten die hun oordeel al klaar hebben, want ik leg alleen verantwoording af aan de kiezer en committeer mij aan onze democratische rechtsstaat. Ik spreek graag met onderzoekers, maar niet met bevooroordeelde journalisten.

 

Dat de ‘onderzoeks-’journalist in kwestie bevooroordeeld is, blijkt uit de vele feitelijke onjuistheden waarmee de schadelijke suggesties over de aankoop van vastgoed van Daelzicht en de opdracht voor marktonderzoek voor zorginstelling Reinaerde in de drie artikelen zijn omkleed. Öztürk: De suggestie dat er door mij een een-tweetje is gemaakt met Van Rey is pertinent onjuist, omdat niet Van Rey, noch het College van Burgemeester en Wethouders, maar de gemeenteraad van Roermond destijds unaniem vóór de wijziging van het bestemmingsplan heeft gestemd, terwijl ik gedurende de gehele raadsvergadering afwezig was. Voorts wordt geïnsinueerd dat het aankoopbedrag zonder medeweten van de Raad van Bestuur van Daelzicht met 110.000 euro verlaagd is, terwijl nota bene de advocaat van Daelzicht namens de Raad van Bestuur van Daelzicht het aanbod heeft gedaan om het aankoopbedrag met 100.000 euro te verlagen in verband met schade aan het pand. Niet geheel toevallig is in de berichtgeving weggelaten dat de opdracht tot het doen van een marktonderzoek in 2007 is gedaan door de directeur Wonen van Reinaerde, waarmee de aantijgingen van de ‘onderzoeks-’journalist worden ontkracht. Overigens ben ik in deze zaak al in oktober 2015 door de kantonrechter in het gelijk gesteld.  De beschuldigingen van de heer Dohmen berusten op onwaarheden. Ik pleit er voor om een onderzoek in te stellen naar alle gevallen waarin gekozen volksvertegenwoordigers onterecht in een kwaad daglicht zijn gesteld door ‘onderzoeks-’journalisten en op privégebied zijn beschadigd”.

De timing van de berichtgeving toont naar de mening van de heer Öztürk haarfijn aan waarvan sprake is. Öztürk: “Doordat onze boodschap van een inclusieve en rechtvaardige maatschappij waarin iedereen met elkaar samenleeft in gelijkwaardigheid bij steeds meer mensen in het land zijn weerklank vindt, heeft DENK de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Zo hebben wij bijvoorbeeld racisme en ongelijkheid op een historische wijze blijvend op de agenda gezet. De weerstand die dat oproept bij de gevestigde orde maakt dat zaken van 2007 en 2010 naar boven worden gehaald om mij en mijn partij in een kwaad daglicht te stellen. DENK heeft hier sinds november 2014 meerdere malen voor gewaarschuwd: in video’s, in columns en middels schriftelijke vragen. Sommige media functioneren als poortwachters van de gevestigde orde en zullen alles doen om personen die niet meedoen met het spel van de gevestigde orde zwart te maken. Ik herhaal daarom onze oproep van afgelopen maandag: trap er niet in!”. 

De beweging DENK laat bij monde van politiek leider Tunahan Kuzu weten dat wij het volste vertrouwen hebben in de heer Öztürk en dat de beweging DENK als één blok achter de heer Öztürk staat en zal blijven staan. “Wij veroordelen geen volksvertegenwoordigers op basis van mediaberichten, omdat het veroordelen van mensen op grond van suggestieve, beschuldigende en slecht onderbouwde berichten  juist iets is dat wij hekelen in Den Haag. Wij zien de onderzoeken met veel vertrouwen tegemoet”.