Objectieve berichtgeving over coup in Turkije zoek

In de nacht van 15 op 16 juli vond in Turkije een couppoging plaats vanuit het Turkse leger. Het lijkt om een kleine groep te gaan. Na ruim twee weken wijzen feiten en bekentenissen in de richting van de Gulen.

De couppoging werd neergeslagen. Niet in de laatste plaats doordat de bevolking in Turkije massaal de straat op ging om op te komen voor democratie en vrijheid. Zeker 240 burgers en veiligheidsmensen vonden daarbij de dood en meer dan 2000 gewonden moesten worden opgenomen in een ziekenhuis.

Ons medeleven gaat daarom allereerst uit naar de families en nabestaanden van deze getroffenen en ook naar de Turken in Turkije in het algemeen. Wij veroordelen deze ondemocratische poging tot omverwerping van de staat, die zoveel onmenselijke geweldsacties tot gevolgen had.

Turks-Nederlanders in ons land, die het nieuws rondom de couppoging op de voet volgden verbaasden zich vervolgens vrijwel dagelijks over de berichtgeving in de Nederlandse media. Geen veroordeling van de couppoging. Geen woord van medeleven richting de nabestaanden. Niet alleen een gemist moreel gebaar richting NAVO-partner Turkije, maar ook een gemiste kans van politici om de ruim 400.000 Turks-Nederlanders als medeburger met een eigen identiteit te erkennen en als medemens te bejegenen. Het was voormalig premier Carl Bildt van Zweden die vraagtekens plaatste bij de focus van Europese politieke leiders in deze kwestie. Nederland zweeg.

De media richtten hun pijlen daarentegen op de speciale maatregelen die de Turkse overheid trof onder de noodtoestand wet. Er werd zelfs gezinspeeld op de couppoging als actie van de Turkse overheid zelf. Dat het land, dat al jaren geconfronteerd wordt met een oorlog met aan haar 1290 km. lange zuidgrens, ontsnapt was aan een bloedige burgeroorlog deed er kennelijk niet toe! Dat Turkije inmiddels al meer dan 3 miljoen vluchtelingen uit Syrië en andere oorlogsgebieden opvangt ter voorkoming dat Europa écht last krijgt van te grote aantallen vluchtelingen, mocht niet voorkomen dat er juist op vluchtelingenopvang door Turkije groeiende kritiek werd geuit. Demonstraties van Turken in grote steden in Turkije worden in de Nederlandse media afgedaan als ‘door Erdogan-aanhangers opgezet’. Waarbij niet vermeld wordt dat deze demonstraties in het teken staan van vrijheid en democratie en worden bezocht door overgrote deel van het volk inclusief de achterbannen van de oppositie partijen.

Dat er overigens in Nederland burgers en bedrijven zijn bedreigd of lastiggevallen door enkele provocateurs, keuren wij ten sterkste af. In het kader van vrijheid van meningsuiting kan elke burger kritiek uiten op personen of groeperingen. Maar strafbare acties zijn niet aanvaardbaar. Wanneer hier toch sprake van is, dan moet er aangifte worden gedaan en is het aan de staat om vervolgacties te ondernemen.

Wij hopen ten zeerste dat deze verwerpelijke acties incidenten zullen blijken te zijn geweest. Turks-Nederlanders hebben hier altijd op een vredige wijze geleefd en willen dit blijven doen. Zij willen hun steen bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

In ons land, dat het vrije woord meer dan ooit hoog in het vaandel heeft staan, verwachten wij een genuanceerd beeld in de media, met meer verdieping en desnoods met meer vragen, maar vooral een beeld dat meer recht doet aan de werkelijkheid. Wij dagen de Nederlandse media daarom graag uit zich veel meer te verdiepen in wat er echt gaande is in en rondom Turkije. Wie er mogelijk allemaal achter de couppoging zitten. Wie er baat bij hebben als Turkije zwak en verdeeld is. Welke rol buitenlandse mogendheden in deze speelt; (zoals voorbeelden: de Arabische Lente, m.n. Tunesië en Libië, militaire overname in Egypte)

Nederland als een vriendstaat en NAVO-bondgenoot is niet gebaat bij een instabiel Turkije. Beide landen zijn ons inziens gebaat bij niet alleen een gedegen aanpak van alle terroristische groepen maar vooral ook het voorkómen van terrorisme. 

Door: CPD (Centrum for Public Debate) en LAPON (Landelijk Platform Overleg Turken in Nederland)