Turkse organisatie schrijft boze brief aan Groen Links

De Turks Islamitische Culturele Federatie heeft een boze brief aan Groen Links geschreven. In de brief gaat de organisatie in op de verwijdering van de Turks-Nederlandse Ilhan Tekir uit de fractie van Groen Links in Gorinchem. Hij werd uit de fractie gezet vanwege zijn steun aan de AK-Partij van de Turkse president Erdogan.

De Turks Islamitische Culturele Federatie laat in de brief met sterke bewoordingen hun afkeur blijken van de beslissing om Tekir uit de fractie te zetten. Groen Links zette Tekir uit de partij, omdat hij op de AK-Partij had gestemd. “Steun aan de AK-partij staat haaks tegenover de ideologie van Groen Links,” liet de partij eerder weten. De schrijvers van de brief vinden echter dat Groen Links er een “politieke circus” van maakt. “Maakt u er alstublieft geen politieke circus van om de twijfelachtige beslissing om Tekir uit de fractie te zetten, te rechtvaardigen,” laten zij weten in de brief.

PKK – Omgekeerde Wereld

De Turks Culturele Federatie zegt in de brief ook dat de buitenlandse politieke voorkeur van iemand, geen reden mag zijn op deze persoon uit de fractie te zetten, “zolang die voornoemde voorkeur/sympathie maar niet gericht is aan een terroristische organisatie”. Gezien het feit dat er in de Nederlandse politiek, in tegenstelling tot Ilhan Tekir, personen actief zijn die “mede door hun etnische achtergrond wel sympathie hebben voor terroristische groeperingen, vinden wij de verwijdering van Tekir uit de fractie de omgekeerde wereld,” aldus de Turks Islamitische Culturele Federatie.

06-09-2016 © Demet TV

Lees hieronder de brief:

 

 

Geachte mevrouw Meijer,

De Turkse Islamitische Culturele Federatie Nederland (TICF) heeft met grote verbijstering het nieuws gevolgd, dat de heer Ilhan Tekir uit Gorinchem uit de fractie van GroenLinks is gezet en dat hij zijn zetel aan Groen Links beschikbaar moet stellen. De aanleiding hiervoor zou zijn dat hij sympathie zou hebben voor president Erdogan van Turkije.

Ilhan Tekir is in Gorinchem geboren en getogen en heeft hier in Nederland zijn studie bestuurskunde gevolgd en afgerond. Hij zet zich op diverse manieren in voor de maatschappij en heeft diverse maatschappelijke functies beoefend. In ons optiek een waardevolle persoon wiens inzet gekoesterd moet worden binnen de Nederlandse politiek.

U als partijvoorzitter van Groen Links zal het met de TICF eens zijn dat een democratisch gekozen parlement niet door middel van een coup omver geworpen mag worden. Een militaire coup is een sterke ondermijning van de democratische rechtsorde. Het is eenmaal een logische feit dat Turkse Nederlanders een sociale, economische en culturele verbintenis hebben met Turkije. De één reageert enkel met afschuw en de ander toont sympathie voor de wijze waarop de aanstichters van de coup bestreden worden. Het recht op die bewuste vrijheid van meningsuiting ontlenen we aan de Nederlandse grondwet.

Ik citeer bij deze uw eigen woorden: ‘Turkse Nederlanders die op de AK Partij stemmen zijn nog steeds welkom als lid van GroenLinks. Wij gaan niet over privémeningen van mensen.’

Tegelijkertijd gaat de verwijdering van Tekir vermetgezeld met het volgende: ‘Steun aan de AK partij staat haaks tegenover de ideologie van GroenLinks’. In een reactie op het voorval spreekt u in de Volkskrant over de twijfelachtige geloofwaardigheid van Tekir vanwege zijn sympathie voor Erdogan. Wij vinden dat diezelfde twijfel ook van toepassing is op uw woorden, omdat bovengenoemde citaten qua geloofwaardigheid totaal niet stroken met elkaar. Maakt u er alstublieft geen politieke circus van om de twijfelachtige beslissing om Tekir uit de fractie te zetten, te rechtvaardigen.

Verder zijn wij van mening dat zolang iemand zich inzet voor de maatschappij en goed functioneert binnen een fractie en loyaal is aan de Nederlandse grondwet, zijn of haar buitenlandse politieke voorkeur geen reden kan en mag zijn om iemand uit de fractie te zetten, zolang die voornoemde voorkeur/sympathie maar niet gericht is aan een terroristische organisatie. De AK Partij van president Erdogan is noch een terroristische organisatie noch een dictatoriaal regime. Ik wil u er op wijzen dat er in de Nederlandse politiek, in tegenstelling tot Ilhan Tekir, personen actief zijn die mede door hun etnische achtergrond wel sympathie hebben voor terroristische groeperingen. Wij vinden daarom de verwijdering van Ilhan Tekir uit uw fractie de omgekeerde wereld en spreken ons dan ook sterk uit tegen de verwijdering van Ilhan Tekir uit de fractie van GroenLinks. 

Nu de Tweede kamer verkiezingen naderen, worden door dit soort berichten over Turkse Nederlanders de weg naar de tweede kamer steeds minder toegankelijk. De hetze tegen Nederlandse Turken die sympathie tonen voor president Erdogan, een politieke bondgenoot van zowel Nederland als de rest van Europa, begint sterkere vormen aan te nemen en daar is het voorval met Ilhan Tekir een voorbeeld van. Wij zien de verwijdering van Ilhan Tekir uit uw fractie dan ook als sterk ondemocratisch en een schoolvoorbeeld van hoe we niet met elkaar om zouden moeten gaan.

Met vriendelijk groet,
Namens de Turkse Islamitische Culturele Federatie Nederland

A. Üre Voorzitter TICF