DENK eist onafhankelijk onderzoek lek Presidium

Vanochtend berichtte de Telegraaf over een klachtbrief die door de leden van de Kamerfractie van DENK op 7 juli jongstleden aan het Presidium is verstuurd, naar aanleiding van het optreden van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Stukken waarover het Presidium vergadert en die aan het Presidium worden gezonden dienen met vertrouwelijkheid te worden behandeld. Dit vertrouwelijke karakter van het Presidium is door het lekken van de informatie over de betreffende klachtbrief door leden van het Presidium dan ook in zijn geheel komen te vervallen.

DENK betreurt deze gang van zaken en neemt er aanstoot aan dat een lid en/of leden van het Presidium misbruik maken van hun positie door als lid van het dagelijks bestuur van het huis van de democratie de vertrouwelijkheid te schenden om zodoende collega-Kamerleden te schaden.

DENK zal tijdens de Regeling van werkzaamheden van vandaag dan ook vragen om een onafhankelijk en extern onderzoek naar het lek uit het Presidium, zodat het vertrouwelijke karakter van het Presidium kan worden hersteld en er een signaal wordt afgegeven dat lekken niet wordt getolereerd. 

13-09-2016