60 Vrouwen kandidaat voor Marokkaans parlement

60 Vrouwen kandidaat voor Marokkaans parlement

Vandaag vinden de eerste Marokkaanse parlementsverkiezingen plaats sinds de
in juli goedgekeurde nieuwe grondwet. Slecht 9% van de kandidaten voor een
parlementszetel is vrouw. Ondanks de ook positieve democratische
ontwikkelingen in Marokko, vindt het Haagse Gender Concerns International
dit relatief geringe aantal van 60 vrouwelijke kandidaten teleurstellend.

Gender Concerns International neemt de verkiezingen waar vanuit het oogpunt van
gendergelijkheid. Volgens directeur Sabra Bano is er “nog veel werk aan de winkel” voor
vrouwen- en mensenrechtenorganisaties in Marokko.

Directeur Driss El Yazami van het Marokkaanse National Council for Human Rights, die de
verkiezingswaarnemers van Gender Concerns International heeft uitgenodigd, deelt de zorg van
mevrouw Bano. Toch legt hij de nadruk op de positieve ontwikkelingen. “De Arabische lente heeft
het democratisch proces dat in Marokko al enkele jaren geleden begon, eigenlijk alleen maar
versneld”. El Yazami benadrukt dat vrouwen en jongeren volgens hem het meest profiteren
van de democratische veranderingen. Verder geeft hij aan dat 80% van de
parlementskandidaten nieuwkomers zijn, hoewel de leiding van de politieke partijen
volgens hem nog wel in handen is van de oude politieke elite.