Bedelli Askerlige tepki.

Turkler icin Danisma Kurulu, bedelli askerlige asagidaki bildiri ile tepkisini gosterdi:

 

      21 günlük temel askerlik
eğitiminin kalkması sevindirici ama?

      Bedeli 10 bin Euro’ya
yükseltme önerisi geri çekilmeli!

      Yurtdışındaki Türk gençleri
için askerlik yükümlülüğü tamamen kaldırılmalı!

Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, TBMM
Başkanlığına sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Yeni tasarıyla, dövizli
askerlik hakkı kazananlar için 38 yaş sınırı gözetilmeksizin 10 bin Euro
bedelle askerlik hizmetini yapma hakkı getiriliyor. 21 günlük temel eğitim de
kaldırılıyor.

Hollanda’da
Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, 21 günlük temel askerlik eğitiminin
kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çalıştıkları işyerinden çeşitli
risklere katlanarak zorla izin alıp 21 günlük askerlik eğitimi alan gençlerimiz
açısından önemli bir engel kalkmış oluyor. Bu değişiklik serbest meslek sahibi
olanlar açısından da büyük bir kolaylık anlamına geliyor. Ancak bu sevincimiz,
bedelin iki kat artarak 10 bin Euro’ya yükseltilmesiyle hüzne dönüşmüş
bulunuyor.

Avrupa’da
giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen toplumsal kesimlerin
başında bu ülkelerde yaşayan göçmenler geliyor. Hollanda’da krizin hissedilmeye
başladığı 2008 yılı ikinci çeyreğinden itibaren, Türk gençleri arasındaki
işsizlik oranı,  yüzde 13,4’ten bu yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 24,8’e yükselmiş bulunuyor. Bu da Hollanda’da halen
15-25 yaşları arasındaki her dört gencimizden birinin işsiz olduğu anlamına
geliyor. Eğitim ve ayrımcılık başta olmak üzere günlük hayatın bir çok alanında
ciddi sorunlar yaşayan gençlerimiz için 10 bin Euro askerlik bedeli çok ağır
olacaktır.

Hollanda’daki
Türk hanelerinin üçte biri yoksulluk sınırı veya buna yakın bir gelir düzeyine
sahip. Bu düşük gelir düzeyi ve toplumsal zayıf konumu dikkate aldığımızda,
askerlik bedelinin iki katına çıkarılmış olması, gençlerimizi olduğu kadar
ailelerini de zor durumda bırakacaktır. Ağır bedel ödemek zorunda olan
gençlerimizin, iyi bir eğitim ve iş çabaları olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle
Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu olarak TBMM’ nin kanun tasarısını
yeniden gözden geçirmesini ve dövizli askerlik bedelinin yükseltilmesine karşı
çıkmasını istiyoruz.

Diğer
taraftan Hollanda’da yaşayan diğer büyük göçmen grupları içerisinde sadece Türk
gençlerinin zorunlu askerlik yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu da gençlerimizin
sadece Hollandalı akranlarına göre değil, aynı zamanda diğer göçmen gençlere göre
de zor durumda kalmalarına neden oluyor. Bu nedenle yurtdışında yaşayan
gençlerimizin askerlik yükümlülüğünün tamamen kaldırılmasını istiyoruz.

Aydın
Akkaya

IOT
Başkanı.