Categories Nieuws Artikelen

Zorgen over afnemende interesse lerarenopleiding

Het basisonderwijs maakt zich zorgen over de afnemende interesse voor lerarenopleidingen en pabo’s. Nog geen negenduizend studenten hebben zich aangemeld voor het komende cursusjaar. Vorig jaar lag het aantal aanmeldingen nog boven de tienduizend. In geen enkele andere sector is de daling zo groot, blijkt uit cijfers van de HBO-raad.

De sectororganisatie voor het basisonderwijs, de PO-Raad, wijst op de vergrijzing. “Over twee tot drie jaar begint daardoor een grote uitstroom. Die onderwijzers moeten wel kunnen worden vervangen”, zegt een woordvoerder.

De organisatie is niet verbaasd over de afnemende interesse. “Door de krimp van het aantal basisschoolleerlingen loopt het aantal banen terug”, zegt een woordvoerder. “Dan zijn er ook nog de bezuinigingen waardoor leraren de komende twee jaar op de nullijn zitten. Dat alles maakt de sector niet aantrekkelijker.”

De hbo-opleidingen voor de agrarische sector zien met ruim tien procent het aantal aanmeldingen het sterkst stijgen, van ruim vijftienhonderd aanmeldingen naar ruim zeventienhonderd. Daarna stijgt de interesse voor de kunstsector het sterkst, van 6500 aanmeldingen naar ruim 7100, een stijging van 9,4 procent.

De economische opleidingen zijn de derde grote stijger. Het aantal aanmeldingen bij de grootste sector binnen de hbo steeg van ruim 32 duizend naar bijna 35 duizend, een stijging van 8,6 procent. Het totaal aantal aanmeldingen steeg van bijna 89 duizend naar ruim 91 duizend. Studenten kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven, dus de cijfers veranderen nog.

06 juni 2012, 11:35

©Demet TV