Tien miljoen voor wijkverpleging

Het demissionaire kabinet stelt tien miljoen euro per jaar beschikbaar voor projecten met wijkverpleegkundigen. Het geld gaat naar gemeenten, die het kunnen inzetten in bijvoorbeeld achterstandswijken. Staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) noemt de wijkverpleging ‘onmisbaar in de zorg’.

Uit ervaringen die sinds 2009 zijn opgedaan zou zijn gebleken dat wijkverpleegkundigen tijdig kunnen signaleren dat gezondheidsproblemen op de loer liggen of mantelzorgers overbelast dreigen te raken. De inzet van wijkzusters leidt tot betere samenwerking tussen bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg en welzijnsorganisaties.

Het geld dat het kabinet via het gemeentefonds aan gemeenten geeft, is de opvolger van een tijdelijk project waarvan de financiering eind dit jaar afloopt. In dat programma zijn in vijftig gemeenten ruim driehonderd wijkverpleegkundigen aan de slag gegaan.

07 juni 2012, 10:40

©Demet TV