Nog nooit zoveel studenten op universiteit

Er hebben in Nederland nog nooit zoveel studenten op een universiteit gezeten als in dit lopende studiejaar. Het totaal aantal ingeschreven studenten is gestegen met 2,5 procent tot een totaal van zo’n 265.000.

Dat zegt de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De instroom van eerstejaars bachelorstudenten in universitaire opleidingen ging dit studiejaar met circa 8 procent omhoog tot een kleine 52.000 studenten. Er is een fikse toestroom van buitenlandse studenten, maar ook gewoon vanuit het vwo. Het aantal eerstejaars-bachelorstudenten groeide in alle onderwijssectoren.

De universiteiten zijn blij met het almaar groeiende aantal buitenlanders onder hun klanten. ,,De international classroom zorgt voor een rijke leeromgeving. Internationale studenten dragen bij aan een ambitieuzer studieklimaat. Bovendien vormt het voor studenten een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.”

Voorzitter Jan Sinnige van studentenbelangenbehartiger ISO is opgetogen, maar waarschuwt tegelijk: ,,Het is een goede zaak dat scholieren weer vaker de weg vinden naar de universiteit. Nu hebben de universiteiten wel de verantwoordelijkheid om te zorgen dat al die studenten terecht kunnen en les krijgen van topniveau docenten.”

26-10-2016 © ANP / Demet TV