Steeds vaker mobieltje voor 8- en 9-jarigen

Nederlandse kinderen krijgen steeds jonger een mobiele telefoon. Het bezit van mobiele telefoons onder kinderen tussen de 8 en 12 jaar steeg dit jaar van 55 naar 60 procent. Het gsm-bezit steeg het sterkst onder 8- en 9-jarigen. Veertig procent van de jonge telefoonbezitters neemt een smartphone mee naar school.

Dat blijkt uit maandag gepresenteerd onderzoek van Metrixlab in februari en juni onder duizend ouders en 750 kinderen. Hoewel de meeste ouders vinden dat zij verantwoordelijk zijn voor de regels voor het mobieletelefoongebruik op school, vindt veertien procent dat de school zelf ook regels moet opstellen. Uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij bleek in mei dat scholen worstelen met het invoeren en handhaven van regels.

De belangrijkste regel die ouders meegeven is dat de telefoon uit of op stil wordt gezet bij belangrijke zaken als schooltoetsen. Bijna zeven op de tien kinderen zeggen hier gehoor aan te geven. Van de ouders geeft 28 procent aan hun kind tijdens schooltijd te bellen om allerlei onderwerpen te bespreken. Bereikbaar zijn voor elkaar is voor 87 procent van de ouders de reden om hun kind of kinderen een mobiele telefoon mee te geven.

03 september 2012, 18:27
© Demet NU