Gemeente bezoekt werklozen Schilderswijk

De gemeente Den Haag gaat bij
wijze van proef huisbezoeken afleggen aan vijfhonderd gezinnen met een
bijstandsuitkering in de Schilderswijk. Doel van de bezoeken is om de werklozen
te begeleiden naar een reguliere baan of naar vrijwilligerswerk. Het Trimbos-instituut
gaat onderzoeken of deze manier van het activeren van mensen
effectief is. De Europese Commissie heeft hiervoor 440.000 euro subsidie
beschikbaar gesteld.

 
In Den Haag wonen 19.000
mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente probeert op verschillende
manieren zoveel mogelijk werklozen aan het werk te krijgen. De proef
met de huisbezoeken in de Schilderswijk is een nieuwe methode om deze groep
mensen in beweging te krijgen. Uitgangspunt is het principe van
wederkerigheid: iedereen die een uitkering ontvangt doet ook iets terug voor de
samenleving. Voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte helemaal niet kunnen
werken blijft de gemeente een sociaal en solide vangnet bieden.

 
De vijfhonderd gezinnen die
een huisbezoek krijgen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt: zij hebben
al lange tijd niet gewerkt. In persoonlijke gesprekken met medewerkers van
dienst Sociale Zaken moet duidelijk worden op wat voor manier en met welke
begeleiding de betrokkenen aan het werk kunnen gaan. Als een
baan op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is, wordt gekeken naar de
mogelijkheid van vrijwilligerswerk. 

 
Wethouder Henk Kool: ‘Het is
goed om op zo’n persoonlijke manier op onze klanten af te stappen om
hen te activeren. Want met een baan ben je toch het beste af. Ook al is
het een klein vrijwilligersbaantje: dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Het
gaat erom dat je actief bent en meedoet aan de samenleving. Alleen dan is er de
mogelijkheid om uit je isolement te komen en de overdracht van armoede van
ouders op hun kinderen te voorkomen.”

 
De huisbezoeken
starten in oktober. Het is de bedoeling dat eind 2014 alle
vijfhonderd gezinnen zijn bezocht en begeleid. Het onderzoek van het
Trimbos-instituut is dan ook klaar. Als de resultaten van de proef in de
Schilderswijk positief zijn, wil de gemeente vaker van dit soort bezoeken
afleggen. 

 
De huisbezoeken maken deel uit
van een breder pakket van activiteiten in het kader van de wijkaanpak in de
Schilderswijk.