DENK sleept NRC voor het gerecht

DENK gaat het NRC Handelsblad voor het gerecht dagen, omdat het niet bereid is om valse informatie die door de krant is verspreid terug te nemen en weigert te verschijnen bij een zitting van de Raad voor de Journalistiek. Tijdens deze zitting zou een klacht inzake NRC-publicaties over DENK-voorzitter Selçuk Öztürk worden behandeld, waarin op een aantoonbaar beschuldigende, onware, selectieve en tendentieuze wijze is bericht over een aantal zakelijke transacties van het Kamerlid uit het verleden.

In het geval van alle in de artikelen aangehaalde transacties is inmiddels op een objectieve wijze gebleken, na meerdere onderzoeken, dat Öztürk géén blaam treft en daarmee is de onwaarheid van de berichtgeving aangetoond.

In de transactie met de zorginstelling Daelzicht is door het forensisch accountantsbureau Integis na objectief onderzoek geconcludeerd dat het onderzoek ‘geen verwijten jegens de koper’ bevat.  Dit overigens nadat in het verleden het College Sanering Zorginstellingen (de officiële toezichthouder inzake vastgoed in de zorg) akkoord is gegaan met de transactie en ook Staatssecretaris van Rijn geen misstanden wist te melden in reactie op vorig jaar gestelde vragen van de Kamer.

Het NRC Handelsblad heeft dan ook aantoonbaar gepoogd om karaktermoord te plegen op een volksvertegenwoordiger, waarbij de naam en het imago van de Politieke beweging DENK zijn beschadigd.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft Öztürk het NRC en de ‘onderzoeks-’ journalist Joep Dohmen voor de Raad voor de Journalistiek gedaagd.  Het NRC heeft echter laten weten dat zij verstek laten gaan op de door de Raad voor de Journalistiek in deze maand geplande zittingsdatum, waarmee de zitting geen doorgang kan vinden.

Öztürk vindt het veelzeggend dat het NRC Handelsblad op een laffe wijze duikt en geen verantwoording durft af te leggen voor de door het medium verspreide leugens. Öztürk: “Het NRC weet dat zij ‘journalistiek’ prutswerk geleverd hebben. Daarom durven ze niet te komen naar de zitting bij de Raad voor de Journalistiek. De tijd dat sommige journalisten en sommige media onschuldige mensen, volksvertegenwoordigers en partijen beschadigen is echter voorbij. We kunnen als samenleving niet accepteren dat er geprobeerd wordt om gekozen volksvertegenwoordigers monddood te maken met valse berichten. Ik ben nu genoodzaakt om via de juridische weg mijn recht te halen

07-02-2017