D66 wil kleinere klassen en meer leraren

D66 wil in totaal 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs. De investering is volgens de politieke partij nodig zodat iedereen in Nederland het beste onderwijs krijgt. D66 ziet daarvoor kleinere klassen en meer leraren als belangrijkste voorwaarden. ,,Als vader zie ik wat een plofklas voor kinderen en leraren betekent”, betoogt D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens de voorman hebben leraren meer tijd nodig om hun lessen voor te bereiden en aandacht te besteden voor individuele kinderen. Volgens D66 zegt 86 procent van de leraren dat ze te weinig tijd hebben daarvoor. In een persbericht stellen de democraten dat meer dan 130.000 leerlingen in een klas zitten met dertig of meer klasgenoten. D66 wil dat aantal terugbrengen naar maximaal 24. ,,Als leraar kan je nu eenmaal in een klas met 34 leerlingen niet elk kind de aandacht geven die hij of zij verdient”, aldus Pechtold.

Om de doelen allemaal te bereiken wil D66 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs. Bijna de helft is bestemd om kleinere klassen te realiseren en meer leraren op te leiden. ,,D66 wil fors in ons onderwijs investeren, zodat iedereen gelijke kansen heeft op een mooie toekomst.”

Verder wil D66 de investering ook aanwenden voor vroege en voorschoolse educatie. ,,We willen al vanaf het consultatiebureau achterstanden tegengaan. Als het aan mij ligt gaat er geen kind met een taalachterstand naar de basisschool”, legt Pechtold uit. Hij wil daarnaast dat het onderwijs wordt afgestemd op de leerlingen. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen is volgens hem nu nog allesbepalend. ,,We moeten kinderen de kans geven door te stromen en te stapelen. Laat je slechtste vak niet bepalen of je vmbo of vwo doet. Een havist met een talent voor wiskunde zou dat vak op vwo-niveau moeten kunnen volgen.”

13-02-2017 © ANP / Demet TV