Zelfs Bush heeft kritiek op Trump

Zelfs oud-president Bush die door de moslimwereld vaak wordt omschreven als vijand van de Islam heeft kritiek op het beleid van de nieuwe president Trump. Bush heeft heeft zijn kritiek maandag in een interview met de NBC geuit. Bush liet weten het niet eens te zijn met het immigratiebeleid van Trump, waar het gaat om de moslimban. “Ik ben voor een immigratiebeleid dat gastvrij is en die de wetten respecteert,” liet Bush weten.

Het was de eerste keer sinds het aantreden van Trump dat Bush een interview gaf over het beleid van Trump. “Het is goed om te weten dat een van onze sterke kanten is dat wij het voor mensen mogelijk maken om wel of niet te geloven. Het fundament van onze vrijheid is het recht om te geloven,” liet de 43ste president van de VS weten.

Verder nam de oud-president afstand van de kritiek die Trump heeft op sommige nieuwsmedia, die door Trump worden omschreven als “vijanden van het volk”.

“We hebben de media nodig om mensen zoals ik verantwoording te laten afleggen”, zei Bush.

Of Bush bij het uitspreken van deze laatste zin ook moest denken aan zijn besluit om in 2003 Irak binnen te vallen is niet bekend. In tegenstelling tot wat Bush beweerde, bleek het land geen massavernietigingswapens te hebben. Bush heeft hier nooit verantwoording voor hoeven af te leggen.

27-02-2017 © ANP / Demet TV