Wet Inburgering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen met nieuwe regels voor de verplichte inburgering van immigranten. Als zij een laag inkomen hebben, kunnen ze voor hun cursus en examen een lening afsluiten. Vanaf volgend jaar moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Mensen met een laag inkomen, kunnen een lening afsluiten, die zij alleen hoeven terug te betalen als zij voldoende verdienen. Het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning bepaalde tijd.

Vrijwillig inburgeren
Ook vreemdelingen uit de Europese Unie en Turkije kunnen een lening op sociale voorwaarden krijgen als zij vrijwillig willen inburgeren. Dat staat nog niet in het wetsvoorstel, maar zal in het Besluit en de Regeling inburgering geregeld worden.

Budget
Voor de maatschappelijke begeleiding van toegelaten asielzoekers krijgen gemeenten 1.000 euro per persoon. Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft hier ruim 5 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inburgering van immigranten die al voor 1 januari a.s. met hun inburgering zijn begonnen. Daar krijgen de gemeenten ook in 2013 nog geld voor.

Meer info vind je hier
je hier en mocht je echt tijd over hebben, lees
deze
dan ook!