Tekort aan water bedreigt miljoenen kinderen

Eén op de vier kinderen in de wereld zal omstreeks 2040 lijden onder een tekort aan drinkwater. Het gaat om 600 miljoen kleintjes die door het tekort slachtoffer dreigen te worden van dodelijk ziekten als cholera en diarree.

Het kinderfonds van de Verenigde Naties UNICEF zegt dat nu al een half miljard kinderen slechts beperkt aan water kan komen. Stijgende temperaturen, droogte, overstromingen, groeiende populaties en verstedelijking zijn de voornaamste oorzaken van het oplopend tekort aan water. Elke dag groeit het risico dat meer kinderen vervuild water moeten drinken.

Voor veel moeders en kinderen is de zoektocht naar schoon water nu al een dagelijkse taak. UNICEF pleit ervoor dat landen een actieve waterpolitiek voeren. Bedrijven wordt aangeraden zo veel mogelijk water voor hun productie te hergebruiken.

22-03-2017 © ANP / Demet TV