Categories Nieuws Artikelen

Voorlopig geen ‘gewortelde’ kinderen uitgezet

Tijdens de duur van de formatie zullen geen minderjarige asielkinderen worden uitgezet die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer steunt een voorstel hiertoe van de ChristenUnie, bleek donderdag tijdens het debat over de kabinetsformatie.

PvdA-leider Diederik Samsom zorgde voor de meerderheid. Hij liet weten geen moties te zullen steunen die te maken hebben met de formatie, maar voor deze groep asielkinderen maakte hij een uitzondering. “Dit is een geval apart.” Behalve de ChristenUnie en de PvdA steunen ook de SP, D66, GroenLinks, PvdD en 50Plus de motie, goed voor een kleine meerderheid van 78 zetels.

De VVD, CDA, PVV en SGP steunen de motie niet. De ChristenUnie en PvdA dienden overigens al een wetsvoorstel in waarin staat dat ‘gewortelde’ kinderen in Nederland mogen blijven, maar dat wordt voorlopig niet in behandeld in verband met de kabinetsformatie.

In Nederland verblijven ongeveer zevenhonderd van deze ‘gewortelde’ kinderen.

20 september 2012, 20:03
©novum