Studieschuld terugbetalen groeiend probleem

Bijna 100.000 oud-studenten kunnen hun studieschuld niet volledig terugbetalen. Hun inkomen is te laag om aan de maandelijkse verplichting te voldoen. Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2015 ging het om 13 procent van de terugbetalers, zo’n 90.000 mensen. In 2016 nadert dat de 100.000, de precieze cijfers zijn nog niet bekend.

Oud-studenten moeten in vijftien jaar hun studieschuld terugbetalen. Als dat niet lukt door een te laag inkomen, wordt na vijftien jaar de schuld kwijtgescholden. Volgens DUO lenen studenten steeds hogere bedragen, onder meer door de invoering van het leenstelsel en is de inkomenspositie van de oud-studenten door de recente economische crisis verslechterd.

De problemen rond het terugbetalen van de studieschuld zijn volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verklaarbaar, maar ook zeer zorgelijk.

,,Dit kan weer op de torenhoge stapel van negatieve gevolgen van het leenstelsel. Studeren wordt elk jaar duurder, waardoor studenten op kosten gejaagd worden. Nu blijkt dat die zogenaamd gunstige leenvoorwaarden voor een hele grote groep alsnog te hoog gegrepen zijn”, zegt Jan Sinnige, voorzitter van het ISO.

10-04-2017 © ANP / Demet TV